Mình không sợ học, không sợ kiến thức, nhưng mình chán nản vs việc đến trường mỗi ngày những điểm số và thái độ của những người xung quanh?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

giáo dục

Chào em, em đang băn khoăn điều gì liên quan tới điểm số và thái độ của những người xung quanh vậy em?

Trả lời

Chào em, em đang băn khoăn điều gì liên quan tới điểm số và thái độ của những người xung quanh vậy em?