1. Sức khoẻ

Có gì mới ở thẻ bảo hiểm y tế 2018?

Không ghi thời điểm hết hạn sử dụng

Nếu như thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện các năm trước ghi rõ thời hạn sử dụng từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm thì trên thẻ bảo hiểm y tế năm 2018 chỉ in Giá trị sử dụng: từ ngày.../.../....”.

Vì vậy, để biết chính xác hạn sử dụng thẻ BHYT của mình là ngày/tháng/năm nào, người tham gia BHYT tra cứu trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam.

10 số cuối mã thẻ BHYT là mã số BHXH

Theo quy định mới tại Quyết định 595/QĐ-BHXH, đối với thẻ BHYT được cấp theo mẫu mới thì 10 số cuối của thẻ BHYT chính là mã số BHXH của người tham gia.

Xác định đầy đủ thời điểm tham gia 5 năm liên tục

BHXH đã tiến hành rà soát dữ liệu về thời gian tham gia BHYT để thể hiện thông tin bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trên thẻ. Vì vậy, từ 1.1.12018, trường hợp người tham gia không có thông tin về thời điểm 5 năm liên tục cũng như thông tin bị sai, vui lòng liên hệ với cơ quan BHXH trực tiếp cấp thẻ để được điều chỉnh.

Theo:

danviet

Từ khóa: bảo hiểm y tế, bảo hiểm y tế 5 năm, bảo hiểm y tế năm 2018, Sức khoẻ

Thông tin rất có giá trị, cảm ơn bạn nhiều :D

Trả lời

Thông tin rất có giá trị, cảm ơn bạn nhiều :D