1. Tin Tức

Ngày gia đình việt nam xuất phát từ thời điểm nào và có ý nghĩa như nào?

Từ khóa: Tin Tức

Sáng đi ngang đường thấy cái bandroll ghi kỷ niệm 17 năm ngày Gia đình Việt Nam mới biết nó bắt đầu từ năm 2001.

Trả lời

Sáng đi ngang đường thấy cái bandroll ghi kỷ niệm 17 năm ngày Gia đình Việt Nam mới biết nó bắt đầu từ năm 2001.