Bảo hiểm y tế là gì mà người ta không có thiện cảm với nó?

  1. Sức khoẻ

Theo Wikipedia thì :"Bảo hiểm y tế hay bảo hiểm sức khỏe là một hình thức bảo hiểm theo đó người mua bảo hiểm sẽ được cơ quan bảo hiểm trả thay một phần hoặc toàn bộ chi phí khám chữa bệnh cũng như chi phí mua thuốc men khám chữa bệnh. Bảo hiểm y tế tạo điều kiện cho bệnh nhân được khám và điều trị dù không có đủ tiền trang trải số chi phí khám chữa bệnh thực tế cho cơ quan y tế. " Theo định nghĩa này thì có thể thấy BHYT là một lợi thế của người dân khi sẽ giảm được gánh nặng chi phí khi khám chữa bệnh. Vậy tại sao có nhiều người VN không thích mua BHYT, nếu không bắt buộc thì họ sẽ k mua. Và nếu có mua thì tờ bảo hiểm đó không bao giờ được sử dụng khi người bệnh đi đến bệnh viện?

Từ khóa: 

bảo hiểm y tế

,

sức khoẻ

Theo mình vì có mấy lý do (với đa số người dân nhé, không tính những thành phần có điều kiện kinh tế khá giả):

1. Khám BHYT thì thường được kê thuốc (trong danh mục BHYT) loại rẻ, trong nước...

2. Các cơ sở khám trong danh mục BHYT thường rất đông nên khi đi khám phải xếp hàng mất thời gian nên người ta thích khám dịch vụ cho nhanh

3. Chưa mặc bệnh nặng + hiểm nghèo. Khi mắc bệnh nặng + hiểm nghèo thì sẽ phải nằm viện lâu + chi phí nhiều, khi đó mới thấy hết đc giá trị của BHYT

Trả lời

Theo mình vì có mấy lý do (với đa số người dân nhé, không tính những thành phần có điều kiện kinh tế khá giả):

1. Khám BHYT thì thường được kê thuốc (trong danh mục BHYT) loại rẻ, trong nước...

2. Các cơ sở khám trong danh mục BHYT thường rất đông nên khi đi khám phải xếp hàng mất thời gian nên người ta thích khám dịch vụ cho nhanh

3. Chưa mặc bệnh nặng + hiểm nghèo. Khi mắc bệnh nặng + hiểm nghèo thì sẽ phải nằm viện lâu + chi phí nhiều, khi đó mới thấy hết đc giá trị của BHYT

Mình nghĩ một phần là do thái độ của các y bác sĩ khi thấy người bệnh khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT.