Có hương thơm nào có thể khiến bạn vui vẻ ngay lập tức không?

  1. Tâm lý học

  2. Tâm sự cuộc sống

Với mình là mùi thơm của bánh mỳ mới ra lò, mùi món ăn mẹ nấu, mùi chăn màn mới giặt thơm tho 😊 Còn bạn thì sao?

Từ khóa: 

hương thơm

,

vui vẻ

,

tâm lý học

,

tâm sự cuộc sống

mùi rơm rạ mới gặt phơi rải trên đường đê, mùi không khí sau cơn mưa trời man mát se se, mùi cơm nhà nhất là món rau muống rau lang xào tỏi, mùi lớp học mới mở cửa trống hoác khi bạn là người đến lớp đầu tiên, thi thoảng gặp mùi hoa dạ hương thoang thoảng từ một ngôi nhà dọc đường đi thể dục buổi tối, mùi nhang từ chùa và mỗi nhà trong làng tỏa ra vào sáng sớm mồng một Tết, mùi khói xe công nông:>

Trả lời

mùi rơm rạ mới gặt phơi rải trên đường đê, mùi không khí sau cơn mưa trời man mát se se, mùi cơm nhà nhất là món rau muống rau lang xào tỏi, mùi lớp học mới mở cửa trống hoác khi bạn là người đến lớp đầu tiên, thi thoảng gặp mùi hoa dạ hương thoang thoảng từ một ngôi nhà dọc đường đi thể dục buổi tối, mùi nhang từ chùa và mỗi nhà trong làng tỏa ra vào sáng sớm mồng một Tết, mùi khói xe công nông:>

Chắc chỉ có mùi tiền khi mới được lãnh lương......

mùi thơm từ hoa hay mùi thơm nhưng nhẹ thôi, đặc biệt là mùi nếp ở quê mình lúc chiều đi ra đồng vừa yên bình vừa có mùi thơm thoang thoảng, nhắc lại nhớ quê lâu rồi chưa về 

Mùi cà phê và mùi tiệm bánh 🥖☕ ahhhh😍

3 mùi của bạn rất thú vị. Còn mình là mùi ngái con trẻ.