Có nên bỏ học Quân sự cho sinh viên nữ?

  1. Giáo dục

  2. Xã hội

Tuần sau khoá của mình bắt đầu đi học Quân sự. Trong lúc chuẩn bị đồ đi thì mình bỗng dưng nghĩ ''Tại sao phải đi học Quân sự để làm gì?'' đặc biệt là với sinh viên nữ. Luật nghĩa vụ quân sự không yêu cầu Nữ thực hiện nghĩa vụ quân sự. Luật cũng không yêu cầu Nữ tham gia quân đội, trừ trường hợp tự nguyện.

Vậy bắt Nữ Sinh đi học quân sự có hợp lý không?

Từ khóa: 

nghĩa vụ quân sự

,

giáo dục

,

xã hội

Đùa bạn, "giặc đến nhà đàn bà cũng đánh". Luật có thể thay đổi theo thời điểm.

Học quân sự để có những kỹ năng, hiểu biết nhất định về lĩnh vực quân sự. Thời bình nữ giới có thể ko bắt buộc nghĩa vụ. Nhưng nếu xảy ra chiến tranh thì lúc đó dù ko ra tiền tuyến thì nữ giới vẫn phục vụ quân đội và kỹ năng, hiểu biết đó ko thừa.

Ngoài ra, học quân sự ko phải chỉ học mỗi súng ống, đánh nhau mà còn những lý thuyết khác nữa để đảm bảo an ninh quốc phòng. 1 ng đã đc học và 1 người chưa đụng đến bao giờ tất nhiên ít nhiều phải có sự nhìn nhận khác nhau trong 1 vấn đề. Quốc phòng ko chỉ là đánh giặc ngoài chiến trường mà giặc còn lẩn khuất ngay trong thời bình. Nếu bỏ nữ giới ra thì 1/2 người dân ko đc "thông não" những vấn đề thì an ninh sẽ khó mà đảm bảo.

Tóm lại, học không thừa, nhưng ko học sẽ có nguy cơ thiếu. Nên bạn cứ chịu khó nhé :D

Trả lời

Đùa bạn, "giặc đến nhà đàn bà cũng đánh". Luật có thể thay đổi theo thời điểm.

Học quân sự để có những kỹ năng, hiểu biết nhất định về lĩnh vực quân sự. Thời bình nữ giới có thể ko bắt buộc nghĩa vụ. Nhưng nếu xảy ra chiến tranh thì lúc đó dù ko ra tiền tuyến thì nữ giới vẫn phục vụ quân đội và kỹ năng, hiểu biết đó ko thừa.

Ngoài ra, học quân sự ko phải chỉ học mỗi súng ống, đánh nhau mà còn những lý thuyết khác nữa để đảm bảo an ninh quốc phòng. 1 ng đã đc học và 1 người chưa đụng đến bao giờ tất nhiên ít nhiều phải có sự nhìn nhận khác nhau trong 1 vấn đề. Quốc phòng ko chỉ là đánh giặc ngoài chiến trường mà giặc còn lẩn khuất ngay trong thời bình. Nếu bỏ nữ giới ra thì 1/2 người dân ko đc "thông não" những vấn đề thì an ninh sẽ khó mà đảm bảo.

Tóm lại, học không thừa, nhưng ko học sẽ có nguy cơ thiếu. Nên bạn cứ chịu khó nhé :D

Môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với công cuộc bảo vệ Tổ quốc. Tầm quan trọng của GDQPAN trong trường phổ thông là ở chỗ đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, tạo cho thế hệ trẻ có điều kiện tu dưỡng phẩm chất, rèn luyện năng lực, góp phần giáo dục thế hệ tương lai của đất nước có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cường.
Cùng với đó môn học này còn rèn luyện cho các sinh viên một số kỷ luật trong môi trường quân đội, hướng cho các em làm việc theo nguyên tắc, kỷ cương; tạo cơ sở cho các em tu dưỡng và hoàn thiện kỹ năng sống của bản thân, góp phần ngăn ngừa và phòng chống tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học.
Thông qua môn học, sinh viên sẽ sẽ nắm được những kiến thức lý luận về đường lối, tư tưởng, quan điểm về quốc phòng, quân sự, an ninh trong chuẩn bị và tiến hành chiến tranh cách mạng của Đảng, xây dựng lòng tự hào, tự tôn dân tộc, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có kỹ năng quân sự cần thiết để sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, không lơ là, mất cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.
Có thể nói rằng, đây là môn học có một vai trò và ý nghĩa rất to lớn trong việc giáo dục và nâng cao ý thức, phẩm chất đạo đức của con người đặc biệt là sinh viên – thế hệ trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước. Trong điều kiện đất nước hội nhập và phát triển, việc nâng cao ý thức, trách nhiệm và hiểu biết về kiến thức quốc phòng-an ninh là một nhiệm vụ thiết thực hơn bao giờ hết.
Tóm lại, việc giảng dạy cho sinh viên những kiến thức về quốc phòng-an ninh là một việc làm đúng đắn và rất có ý nghĩa. Nó sẽ giúp cho khối đại đoàn kết toàn dân và sức mạnh dân tộc không ngừng được củng cố và lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Vì vậy, mình nghĩ rằng nam hay nữ thì cũng đều là thanh niên, là những chủ nhân tương lai của đất nước, chúng ta cần hiểu rõ về đường lối tư tưởng về quốc phòng, là lực lượng dự bị nếu có chiến tranh xảy ra nên cần nắm vững các kĩ năng quân sự cần thiết để sẵn sàng khi Tổ quốc gọi tên. Nhưng học quân sự ở các trường đại học thì nhẹ nhàng hơn là bạn nhập ngũ thực sự hay thi vào các trường quân đội, chủ yếu là học đường lối, tư tưởng, các bài tập thực hành thì không quá nặng nhọc. Đi quân sự cũng vui nữa, tuy giờ giấc hơi nghiêm ngặt nhưng rất vui đó. Đi xong là k muốn về luôn đó b😁

Mình thấy việc đi học quân sự giúp đa số mọi người tiếp cận được các thói quen điều lệnh trong quân doanh, cũng như đào tạo sử dụng các trang bị phổ biến, những chiến thuật du kích phù hợp với hoàn cảnh đất nước. Mà cũng là một trải nghiệm thú vị khi mình là sinh viên vậy thì có lý do gì khi không tham gia nhỉ. Nhấn mạnh là việc này giúp cả nam và nữ hiểu được cách thức tác chiến khi có chiến tranh chứ không phải buổi tập luyện thể chất khó khăn gì cả.