Có nên học ngành điện tử công nghiệp hệ trung cấp tại việt nam rồi sau này đăng ký xuất khẩu lao động nhật bản đơn hàng linh kiện điện tử hay không?

  1. Hướng nghiệp

Từ khóa: 

hướng nghiệp

Xuất khẩu lao động sang Nhật Bản vất vả lắm,bạn đừng sang nhé,trư khuyên :D

Trả lời

Xuất khẩu lao động sang Nhật Bản vất vả lắm,bạn đừng sang nhé,trư khuyên :D