Nói về âm tào địa phủ tại sao có lúc gọi là Hoàng Tuyền Tại sao có lúc gọi Cửu Tuyền nhỉ?

  1. Văn hóa

Từ khóa: 

văn hóa

Vì theo truyền thuyết dưới âm phủ có 9 con suối nước màu vàng. Nên gọi là suối vàng hay chín suối đều như nhau cả.

Trả lời

Vì theo truyền thuyết dưới âm phủ có 9 con suối nước màu vàng. Nên gọi là suối vàng hay chín suối đều như nhau cả.