1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Có nên mua hàng của người quen?

Chia sẻ một câu chuyện vui:

Có 1 nhà giàu cần làm bảng quảng cáo nội thất:

- Người quen - báo giá 58.300.000VND

- Bạn thân - báo giá 53.000.000VND

- Người lạ - báo giá 47.700.000VND

Cuối cùng, Nhà giàu chọn giá của người lạ. Anh ta ko biết rằng Người quen chỉ kiếm được có 6.200.000VND, Bạn thân khong những khong kiếm được 4.000.000VND, Người lạ nhẹ nhàng kiếm 12.000.000VND

Cuối cùng, Nhà giàu phát hiện đồ dởm, dùng 2 tuần đã hỏng. Mà ko tìm thấy nguoi lạ đâu để bắt đền, vừa mất tiền vừa tức.

👉Cho nên, ko phải Người quen chém giá bạn, mà là muốn làm thứ tốt nhất cho bạn. Chỉ là cái gọi là Giá cả, bạn đã lựa chọn "khong tin tưởng"

Mọi người thường nói: hàng tốt ko có giá rẻ, rẻ tiền lấy đâu hàng tốt. Điều này,chắc các bạn đều rõ nhỉ !

Từ khóa: gia_re, kinh_doanh_khoi_nghiep, dinh_gia, Kinh doanh và Khởi nghiệp

Duiiiiii ghê : >>

Trả lời

Duiiiiii ghê : >>