Có nên mua laptop 2hand?

  1. Công nghệ thông tin

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

Nên ưu tiên mua hàng còn bảo hành và còn điều kiện để bảo hành.

Trả lời

Nên ưu tiên mua hàng còn bảo hành và còn điều kiện để bảo hành.

Mình nghĩ bất kỳ vật phẩm gì cũng có thể mua đồ 2hand, quan trọng là phải test kỹ. Với laptop windown thì nên mua máy có thời gian sử dụng dưới 1 năm bạn nhé.