Miss và Ms có gì khác nhau?

  1. Ngoại ngữ

Trước mình cứ tưởng Ms là viết tắt của Miss, mà hnay thấy trong các title người ta cho chọn có cả Ms với Miss. 2 cái này khác nhau sao thế ạ?

Từ khóa: 

ngoại ngữ

Có 3 cái mọi người hay nhầm với nhau là Miss, Ms. và Mrs.

Miss: dùng khi đề cập tới những cô gái trẻ hoặc là phụ nữ <30 tuổi và chưa kết hôn.

Mr.: cái này sẽ dùng khi mà bạn không chắc chắn về tình trạng hôn nhân của người phụ nữ đó, hoặc chỉ đơn giản là do họ thích được đề cập tình trạng hôn nhân một cách neutral như vậy.

Mrs.: cái này dùng với phụ nữ đã có gia đình á

Trả lời

Có 3 cái mọi người hay nhầm với nhau là Miss, Ms. và Mrs.

Miss: dùng khi đề cập tới những cô gái trẻ hoặc là phụ nữ <30 tuổi và chưa kết hôn.

Mr.: cái này sẽ dùng khi mà bạn không chắc chắn về tình trạng hôn nhân của người phụ nữ đó, hoặc chỉ đơn giản là do họ thích được đề cập tình trạng hôn nhân một cách neutral như vậy.

Mrs.: cái này dùng với phụ nữ đã có gia đình á