Nếu như lửa cháy cần phải có oxy mà trong vũ trụ thì không có oxy thì Mặt trời lấy oxy ở đâu để cháy?

  1. Khoa học

Ko phải người ta bảo mặt trời là 1 "quả cầu lửa khổng lồ" à? Đại loại là làm sao mặt trời toả nhiệt được vậy?

Từ khóa: 

mặt trời

,

khoa học

Lửa là quá trình đến từ sự oxy hóa giữa chất cháy và chất oxy hóa. Chất oxy hóa thông thường là oxy nguyên chất. Nhưng cũng có các loại chất oxy hóa khác ko phải khí oxy, thậm chí có thể ko chứa thành phần oxy. Những thứ đó cháy mà ko cần thiết phải có mặt oxy, có rất nhiều ví dụ: tên lửa tàu vũ trụ dùng nhiên liệu rắn (vũ trụ ko có oxy), thuốc súng (có thể bắn dưới nước), hay phản ứng nhiệt nhôm (nhôm cháy với các oxit kim loại khác như Fe2O3,...)... Nên sự cháy thông thường, không nhất thiết phải có oxy.

Với Mặt Trời, nói Mặt Trời là quả cầu lửa là 1 sự nhầm lẫn do Mặt Trời cũng tỏa nhiệt và phát sáng tương tự như 1 ngọn lửa. Nhưng thực sự, Mặt Trời không phải là lửa. Đó là 1 khối plasma nóng sáng. Nhiệt năng của Mặt Trời đến từ phản ứng tổng hợp hạt nhân (Hợp hạch hạt nhân, ngược với phản ứng phân hạch hạt nhân trong bom nguyên tử). Mặt trời hiện nay đang ở giai đoạn kết hợp các phân tử Hydro tạo ra Heli tại lõi của Mặt Trời, các ngôi sao khác ở giai đoạn khác sẽ tổng hợp các phân tử cao hơn. Quá trình tổng hợp này tạo ra năng lượng và được đưa dần lên bề mặt, đốt nóng khí bề mặt tạo thành plasma nóng sáng, tỏa nhiệt ra xung quanh như trên.

Trả lời

Lửa là quá trình đến từ sự oxy hóa giữa chất cháy và chất oxy hóa. Chất oxy hóa thông thường là oxy nguyên chất. Nhưng cũng có các loại chất oxy hóa khác ko phải khí oxy, thậm chí có thể ko chứa thành phần oxy. Những thứ đó cháy mà ko cần thiết phải có mặt oxy, có rất nhiều ví dụ: tên lửa tàu vũ trụ dùng nhiên liệu rắn (vũ trụ ko có oxy), thuốc súng (có thể bắn dưới nước), hay phản ứng nhiệt nhôm (nhôm cháy với các oxit kim loại khác như Fe2O3,...)... Nên sự cháy thông thường, không nhất thiết phải có oxy.

Với Mặt Trời, nói Mặt Trời là quả cầu lửa là 1 sự nhầm lẫn do Mặt Trời cũng tỏa nhiệt và phát sáng tương tự như 1 ngọn lửa. Nhưng thực sự, Mặt Trời không phải là lửa. Đó là 1 khối plasma nóng sáng. Nhiệt năng của Mặt Trời đến từ phản ứng tổng hợp hạt nhân (Hợp hạch hạt nhân, ngược với phản ứng phân hạch hạt nhân trong bom nguyên tử). Mặt trời hiện nay đang ở giai đoạn kết hợp các phân tử Hydro tạo ra Heli tại lõi của Mặt Trời, các ngôi sao khác ở giai đoạn khác sẽ tổng hợp các phân tử cao hơn. Quá trình tổng hợp này tạo ra năng lượng và được đưa dần lên bề mặt, đốt nóng khí bề mặt tạo thành plasma nóng sáng, tỏa nhiệt ra xung quanh như trên.

Vì đơn giản Mặt Trời không cháy mà do nhiệt lượng của nó, nhiệt lượng của Mặt Trời có được từ phần năng lượng dư thừa trong quá trình tổng hợp Hidro thành Heli tại lõi của nó gọi là Nuclear Fushion Reaction. Tóm lại cháy thì mới cần oxy và vì Mặt Trời không cháy nên nó không cần oxy. Bạn có thể tham khảo thêm tại Vfacts.