Tại sao nhiều nhà đầu tư bỏ qua Thái Lan và chọn Việt Nam để đổ tiền cho các Startup?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Thấy các doanh nghiệp startup ở VN đang phát triển càng ngày càng mạnh mẽ, vượt cả Thái Lan. Vì sao vậy?

Từ khóa: 

kinh doanh và khởi nghiệp

Vì nhà đầu tư thấy có lợi hơn.

Trả lời

Vì nhà đầu tư thấy có lợi hơn.

Bởi vì thái lan đang là tâm điểm của phong trào biểu tình :)