Có phải ai sinh ra cũng có tiềm năng không, hay có những người rất bình thường cả về tiềm năng lẫn tài năng. Nếu vậy, chăm chỉ chính là giải pháp tốt?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

giáo dục

Chính xác là như vậy. Đại đa phàn mọi người sinh ra đều chỉ rất bình thường về cả tài năng lẫn tiềm năng. Không phải ai cũng sinh ra đã có khả năng học hết đjai học khi mới 12 tuổi. Không phải ai cũng có khả năng ghi nhớ siêu phàm. Hầu hết các vị trí cao thấp được quyết định dựa trên sự chăm chỉ rèn luyện. Hãy nhìn CR7 anh ấy không phải một cầu thủ có tố chất thiên bẩm trong lịch sử, nhưng xát về thành công cá nhân hiện tại trong lịch sử bóng đá anh ấy đang chỉ xếp sau Messi

Trả lời

Chính xác là như vậy. Đại đa phàn mọi người sinh ra đều chỉ rất bình thường về cả tài năng lẫn tiềm năng. Không phải ai cũng sinh ra đã có khả năng học hết đjai học khi mới 12 tuổi. Không phải ai cũng có khả năng ghi nhớ siêu phàm. Hầu hết các vị trí cao thấp được quyết định dựa trên sự chăm chỉ rèn luyện. Hãy nhìn CR7 anh ấy không phải một cầu thủ có tố chất thiên bẩm trong lịch sử, nhưng xát về thành công cá nhân hiện tại trong lịch sử bóng đá anh ấy đang chỉ xếp sau Messi