Vì sao các chuyên ngành kinh tế cấp đại học thì thừa mứa nữ sinh , trong khi các ngành kỹ thuật thì lại kiếm lòi mắt mới thấy 2-3 bạn nữ?

  1. Giáo dục

  2. Tâm lý học

  3. Thấu Ngành Hiểu Nghề

  4. Xã hội

Tôi có cảm giác các bạn nữ có vẻ ghét khối ngành kỹ thuật trong khi kỹ thuật công nghệ lại là xương sống của xã hội hiện đại ngày nay. Mấy ngành hơi bụi bặm như xây dựng, máy cơ khí ít nữ thì tôi còn có thể hiểu đc, nhưng mấy ngành như IT hay điện tự động mà cũng vẫn ít nữ thì thật lạ

Từ khóa: 

giáo dục

,

tâm lý học

,

thấu ngành hiểu nghề

,

xã hội

Khối ngành kinh tế có những đặc thù riêng phù hợp với nữ giới hơn là so với khối ngành kỹ thuật. Thời nào thì công nghệ cũng là cốt lõi của cuộc sống nhưng cái biến nó thành thiết yếu của cuộc sống lại là kinh tế. Nếu vạn phát minh ra một cái bóng đèn và không có sự quảng bá và phổ biến nó chỉ một mình bạn sử dụng nó dần dần cũng mai một và mất đi. Đã chia ra hai khối ngành tức là nó đều nắm vai trò thiết yếu trong xã hội. Có nhiều người sẽ nói không có khối kinh tế loài người vẫn sống được. Đúng nhưng chúng ta sẽ quay lại thời kỳ ăn hang ở lỗ nhanh thôi

Trả lời

Khối ngành kinh tế có những đặc thù riêng phù hợp với nữ giới hơn là so với khối ngành kỹ thuật. Thời nào thì công nghệ cũng là cốt lõi của cuộc sống nhưng cái biến nó thành thiết yếu của cuộc sống lại là kinh tế. Nếu vạn phát minh ra một cái bóng đèn và không có sự quảng bá và phổ biến nó chỉ một mình bạn sử dụng nó dần dần cũng mai một và mất đi. Đã chia ra hai khối ngành tức là nó đều nắm vai trò thiết yếu trong xã hội. Có nhiều người sẽ nói không có khối kinh tế loài người vẫn sống được. Đúng nhưng chúng ta sẽ quay lại thời kỳ ăn hang ở lỗ nhanh thôi