Điện toán đám mây trở thành công nghệ xanh như thế nào?

  1. Khoa học

Các chuyên gia nói rằng bạn có thể đang giúp cứu hành tinh này bằng cách sử dụng điện toán đám mây.

Google đã phát triển một số liệu cho thấy mức độ sạch sẽ của các khu vực đám mây của công ty trên khắp thế giới. Chuyển sang điện toán đám mây có thể làm chậm vấn đề ô nhiễm điện toán ngày càng tăng.

David Linthicum, giám đốc chiến lược đám mây của Deloitte Consulting, cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua email: “Giảm tiêu thụ điện năng và phát thải có nghĩa là chúng ta đang làm được nhiều hơn với ít hơn.”

Linthicum nói thêm rằng điện toán đám mây hiệu quả hơn so với việc sử dụng máy tính tại chỗ. Ông nói: “Các tài nguyên máy tính và lưu trữ tổng hợp đang thúc đẩy các doanh nghiệp chuyển từ các trung tâm dữ liệu công ty rời rạc sang các tài nguyên được chia sẻ và sử dụng tốt hơn trên các đám mây công cộng”.

Từ khóa: 

công nghệ xanh

,

điện toán đám mây

,

enterknow

,

khoa học

Hi vọng trong tương lại gần công nghệ này sẽ phổ biến hơn

Trả lời

Hi vọng trong tương lại gần công nghệ này sẽ phổ biến hơn