Có nên nuông chiều cảm xúc của bản thân?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

nuông chiều cảm xúc

,

tâm lý học

theo quan điểm của mình thì chúng ta cũng nên buông thả bản thân, nuông chiều cảm xúc một chút nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Vào những lúc cần thiết thì chúng ta nên kiểm soát cảm xúc cho thực đúng mực. Cảm xúc của chúng cũng có lúc kiểm soát được và cũng có lúc không thể kiểm soát được. Vậy nên khi còn kiểm soát được thì chúng ta hãy nên kiểm soát nó.

Trả lời

theo quan điểm của mình thì chúng ta cũng nên buông thả bản thân, nuông chiều cảm xúc một chút nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Vào những lúc cần thiết thì chúng ta nên kiểm soát cảm xúc cho thực đúng mực. Cảm xúc của chúng cũng có lúc kiểm soát được và cũng có lúc không thể kiểm soát được. Vậy nên khi còn kiểm soát được thì chúng ta hãy nên kiểm soát nó.

Cảm xúc của bản thân cũng như đứa con của mình vậy, nuông chiều nó sẽ sinh hư và ỉ lại. Vậy nên yêu thương đúng cách không nên nuông chiều nó một cách buông thả để chúng ta có thể kiểm soát được nó mà không để nó nổi loạn bất cứ lúc nào nó muốn mà không thể chế ngự.