Tại sao Việt Nam cử Chủ tịch Quốc hội dẫn đoàn dự đám tang ông Fidel Castro trong khi đám tang của Nữ hoàng Anh thì Việt Nam chỉ cử cấp Bộ trưởng?

  1. Xã hội

Ngoài ra đám tang vua Thái Lan thì Việt Nam cũng cử cấp cao nhất như Chủ tịch nước, Thủ tướng sang tận Thái Lan.

Trong khi Thái và Anh đều ở mức quan hệ đối tác chiến lược của Việt Nam, xét ra đáng nhẽ hai quốc gia này phải ngang bằng, vậy mà Việt Nam lại đối xử với Anh có vẻ như không bằng Thái Lan.

https://cdn.noron.vn/2022/09/21/30801579817012037602532856203986158875470621n-1663757624.jpg
Từ khóa: 

nữ hoàng anh

,

chính trị

,

xã hội

Khi bác Trần Đại Quang mất

  • Thái Lan cử Tống Thống sang thăm viếng, treo cờ rủ để tưởng niệm bác Quang trong 3 ngày trên toàn lãnh thổ nước này.
  • Cuba: để quốc tang tưởng niệm trong 1 ngày (vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu)
  • Anh Quốc: Chỉ gửi thư chia buồn
Bên nào tốt và chân thành với ta thì ta tốt lại, còn không chỉ ở mức xã giao duy trì mối quan hệ thôi.
Trả lời

Khi bác Trần Đại Quang mất

  • Thái Lan cử Tống Thống sang thăm viếng, treo cờ rủ để tưởng niệm bác Quang trong 3 ngày trên toàn lãnh thổ nước này.
  • Cuba: để quốc tang tưởng niệm trong 1 ngày (vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu)
  • Anh Quốc: Chỉ gửi thư chia buồn
Bên nào tốt và chân thành với ta thì ta tốt lại, còn không chỉ ở mức xã giao duy trì mối quan hệ thôi.
Về mặt quan hệ 2 nước, không có nước nào so được với Cuba nên là miễn bàn. Còn Thái với Anh thì chắc bác nào không bận thì đi thôi. Thủ tướng thì đi sang Thái rồi về trong ngày được, sang Anh thì bao giờ mới về được?