Có nên wax lông vùng kín không?

  1. Làm đẹp

Từ khóa: 

làm đẹp

Không nhớ đã từng đọc thông tin ở trang báo nào nhưng 75% là không nên. Có lẽ liên quan đến vấn đề vệ sinh và nếu muốn sạch sẽ thì nên tỉa bớt và thường xuyên vệ chăm sóc vùng kín chứ không nên wax sạch bóng

Trả lời

Không nhớ đã từng đọc thông tin ở trang báo nào nhưng 75% là không nên. Có lẽ liên quan đến vấn đề vệ sinh và nếu muốn sạch sẽ thì nên tỉa bớt và thường xuyên vệ chăm sóc vùng kín chứ không nên wax sạch bóng