Có những hội nghị khoa học máy tính nổi tiếng thế giới nào?

  1. Công nghệ thông tin

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

Mình chưa từng dự một hội nghị khoa học máy tính nổi tiếng thế giới nào, nên mình tìm ra ở đây một danh sách hội nghị được chia ra nhiều loại để bạn tham khảo:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_computer_science_conferences

Trả lời

Mình chưa từng dự một hội nghị khoa học máy tính nổi tiếng thế giới nào, nên mình tìm ra ở đây một danh sách hội nghị được chia ra nhiều loại để bạn tham khảo:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_computer_science_conferences