Có nơi nào trên trái đất toàn là ban ngày hoặc toàn là ban đêm không?

  1. Khoa học

nghe nói là càng về hai đầu cực sự chênh lệch ngày đêm càng lớn. Có nơi nào mà toàn ban ngày hoặc toàn ban đêm không ạ

Từ khóa: 

trái đất

,

khoa học

Trái Đất quay quanh trục và trục bị nghiêng. Nên vùng cực cũng chỉ có thể có thời gian ban ngày dài nhất là nửa năm thôi. Nên trên Trái Đất sẽ ko có nơi nào Mặt Trời ko lặn. Còn Mặt Trời ko mọc thì cứ chui vào hang động nào đó sẽ có. :D
Trả lời
Trái Đất quay quanh trục và trục bị nghiêng. Nên vùng cực cũng chỉ có thể có thời gian ban ngày dài nhất là nửa năm thôi. Nên trên Trái Đất sẽ ko có nơi nào Mặt Trời ko lặn. Còn Mặt Trời ko mọc thì cứ chui vào hang động nào đó sẽ có. :D