Học sinh cấp 3 nên tìm hiểu những ngôn ngữ lập trình nào trước khi lên đại học?

  1. Công nghệ thông tin

Em dự định sẽ học CNTT ở ĐH FPT năm tới. Các anh chị có thể gợi ý nên học trước những ngôn ngữ lập trình nào để chuẩn bị tốt cho việc học ở đh không ạ?

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

Mình nghĩ thay vì học ngôn ngữ thì bạn nên học về cách tư duy lập trình, tư duy giải thuật, cấu trúc dữ liệu, hướng funtion rồi hướng đối tượng rồi update lên là học cách design pattern, design project, design hệ thống 
Trả lời
Mình nghĩ thay vì học ngôn ngữ thì bạn nên học về cách tư duy lập trình, tư duy giải thuật, cấu trúc dữ liệu, hướng funtion rồi hướng đối tượng rồi update lên là học cách design pattern, design project, design hệ thống 

Nếu muốn chuẩn bị thì em nên học Đại số tuyến tính, Toán rời rạc, Thuật toán, Cấu trúc dữ liệu, và tiếng Anh. Những thứ đó chuẩn bị nền tảng tốt để em hoàn thành chương trình ở ĐH.

Nếu em không có thầy tốt mà tự học ở cấp 3 thì khi lên đại học cũng khó mà giỏi một ngôn ngữ nào, và dù có giỏi một vài ngôn ngữ lập trình thì cũng chưa chắc đã tốt nghiệp đúng hạn, chứ chưa nói đến hoàn thành tốt chương trình. Ngược lại, nếu giỏi toán và tiếng Anh thì mọi thứ sẽ tương đối dễ thở. CNTT giống như cái cây, em có thể bị hấp dẫn bởi cành lá nhưng gốc rễ, thứ em chưa nhìn thấy, mới là quan trọng.