Có phải máy vi tính có thể xem tử vi rất nhanh và rất đúng không?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Máy vi tính trước đây còn được tuyên truyền rầm rộ là đo chính xác được cả tỉ lệ vàng trong nhẫn. Người nước ngoài thấy vậy rất ngạc nhiên. Thật ra người ta cân và đo tỉ trọng vàng bằng các cách khác rồi đưa số liệu vào máy, máy chỉ làm vài phép tính đơn giản rồi in ra giấy cho... oai! Chương trình tử vi được con người cài sẵn trong phần mềm của máy . Đưa họ tên, ngày, giờ, năm sinh vào máy là máy in ra ngay bản tử vi. “Nhanh” thì nhanh thật, nhưng “đúng” thì khó mà lấy gì đảm bảo. Chả nhẽ trên trái đất này mọi đứa trẻ sinh ra trong cùng một thời điểm sẽ cùng chịu một số phận như hệt nhau?
Trả lời
Máy vi tính trước đây còn được tuyên truyền rầm rộ là đo chính xác được cả tỉ lệ vàng trong nhẫn. Người nước ngoài thấy vậy rất ngạc nhiên. Thật ra người ta cân và đo tỉ trọng vàng bằng các cách khác rồi đưa số liệu vào máy, máy chỉ làm vài phép tính đơn giản rồi in ra giấy cho... oai! Chương trình tử vi được con người cài sẵn trong phần mềm của máy . Đưa họ tên, ngày, giờ, năm sinh vào máy là máy in ra ngay bản tử vi. “Nhanh” thì nhanh thật, nhưng “đúng” thì khó mà lấy gì đảm bảo. Chả nhẽ trên trái đất này mọi đứa trẻ sinh ra trong cùng một thời điểm sẽ cùng chịu một số phận như hệt nhau?