1. Kiến thức chung

Có phải một công ty cứ tổ chức ăn uống, chơi bời thường xuyên thì gọi là công ty trẻ trung, năng động và đáng làm việc?

Từ khóa: văn hoá công sở, Kiến thức chung

Tất nhiên là không rồi

Những hoạt động kết nối ngoài công việc là cần thiết để duy trì mối liên kết giữa người với người, thúc đẩy tinh thần và chất kết dính giữa các thành viên trong tổ chức.

Nhưng một tổ chức, DN thì ưu tiên hàng đầu vẫn là hoạt động hiệu quả dựa trên kinh doanh và tổ chức. Vậy nên mọi thứ nó cần rõ ràng, tiết chế và có các chuẩn mực rõ ràng.

Work hard, Play hard mới là một môi trường trẻ trung, năng động 

Trả lời

Tất nhiên là không rồi

Những hoạt động kết nối ngoài công việc là cần thiết để duy trì mối liên kết giữa người với người, thúc đẩy tinh thần và chất kết dính giữa các thành viên trong tổ chức.

Nhưng một tổ chức, DN thì ưu tiên hàng đầu vẫn là hoạt động hiệu quả dựa trên kinh doanh và tổ chức. Vậy nên mọi thứ nó cần rõ ràng, tiết chế và có các chuẩn mực rõ ràng.

Work hard, Play hard mới là một môi trường trẻ trung, năng động 

Công ty là chỗ làm việc. 

Ăn chơi hội hè, tổ chức các hoạt động tập thể, team building ... cũng để hoạt động làm việc đạt kết quả tốt.

Nhưng một số người đến công ty không phải để làm việc ...

Không!