Có phải phim kinh điển luôn được mặc định là hay?

  1. Phim ảnh

Khi nói chuyện với bạn bè, mình nhận ra răng mình đã bỏ lỡ rất nhiều phim kinh điển chưa xem như Bố già (The Godfather), Kiêu hãnh và Định kiến (Pride and Prejudice), Lord of the Rings, The Hobbits,...

Đợt trước mình có xem thử Kiêu hãnh và Định kiến thì thấy cũng bình thường, không hợp gu mình lắm. Nhưng mọi người lại khen hay lên hay xuống. Không biết là do mắt xem phim của mình kém hay do mọi người chỉ khen hùa, khen mặc định vì đó là phim kinh điển nữa.

Từ khóa: 

phim ảnh

Mình nghĩ không phải là họ khen hùa đâu. Mà họ thật sự thấy phim đó hay.

Đối với mình phim kinh điển là phim mà "NHIỀU người thấy hay".

Có nhiều bộ phim nhiều người khen hay. Nhưng khi mình xem, thì lại thấy khá là buồn ngủ.

Và ngược lại, bộ phim mình thấy hay và có thể coi lại nhiều lần. Nhưng có vài người lại chê nó dở tệ. Đọc mà tụt hết cảm xúc.

Nhưng đành chịu, mỗi người một cảm nhận.

Trả lời

Mình nghĩ không phải là họ khen hùa đâu. Mà họ thật sự thấy phim đó hay.

Đối với mình phim kinh điển là phim mà "NHIỀU người thấy hay".

Có nhiều bộ phim nhiều người khen hay. Nhưng khi mình xem, thì lại thấy khá là buồn ngủ.

Và ngược lại, bộ phim mình thấy hay và có thể coi lại nhiều lần. Nhưng có vài người lại chê nó dở tệ. Đọc mà tụt hết cảm xúc.

Nhưng đành chịu, mỗi người một cảm nhận.