Cộc gỗ Bạch Đằng-vũ khí khiếp sợ với giặc ngoại xâm?

  1. Lịch sử

đây là cách đánh giặc độc đáo nhất trong lịch sử cha ông ta khiếp em vô cùng ngưỡng mộ, nhưng có một thắc mắc mà em chưa thể giải đáp được đó chính là cách mà các cụ Ngô Quyền, Lê Hoàn, Trần Hưng Đạo cắm cộc nhọn xuống sông như thế nào mà thật chắc chắn và đầu nhọn vận cứ tua tủa hướng lên, xin giải đáp giúp em với.

201210-68-1392361441966
Từ khóa: 

lịch sử

Cái này liên quan tới kĩ thuật xây dựng , mình đã đọc được trong 1 quyển sách , rat hay , nếu muốn thì nhắn tin , mình gửi cho
Trả lời
Cái này liên quan tới kĩ thuật xây dựng , mình đã đọc được trong 1 quyển sách , rat hay , nếu muốn thì nhắn tin , mình gửi cho
Đợi con nước xuống thì mới cho lính xuống lòng sông cắm cọc bạn à, lúc đó nước cạn việc cắm sâu cũng dễ dàng hơn.
Tống