Trận đánh lịch sử trên sông Bạch Đằng do ai lãnh đạo?

  1. Lịch sử

Từ khóa: 

tinh hoa việt nam

,

lịch sử

Trận đầu của Ngô Quyền.

Trận thứ 2 của Lê Hoàn.

Trận thứ 3 của Trần Hưng Đạo.

Trả lời

Trận đầu của Ngô Quyền.

Trận thứ 2 của Lê Hoàn.

Trận thứ 3 của Trần Hưng Đạo.

Ngô Quyền

Trần Hưng Đạo

Lê Hoàn

Ngô quyền

ngô quyền,trần quốc tuấn

Trận đánh năm 938 do Ngô quyền đánh tan quân Hán. Kết thúc 1000 năm bắc thuộc.
Ngô Quyền
Ngô Quyền
Ngô Quyền
Trận Bạch Đằng bao câu chuyện kể
nhưng chính tôi cùng lưỡng lự liệt vào
Chuyện Lê Hoàn cũng có Bạch Đằng Giang
Sao chính sử ít ai đề cập
Có Ngô Quyền, có đức Thánh Trần
Nhưng Đại hành Hoàng đề lại ít nghe
có nên chăng trả về đúng sử
Thắng hay thua cũng phải tỏ bày
------ Trân trọng --------
Ngô Quyền