Bạn nghĩ gì về lãnh đạo Việt Nam ngày nay?

Cổ hủ/Độc tài/Anh minh/Tài giỏi/Thương dân/Gần dân/...?

Vì sao bạn lại nghĩ thế?

https://cdn.noron.vn/2022/01/13/85955891916329639-1642065435_1024.jpghttps://cdn.noron.vn/2022/01/13/znews-photo-zadn-vnlanhdaocapcao-1642065398_1024.jpghttps://cdn.noron.vn/2022/01/13/-infographic-chan-dung-8-nu-lanh-831617983769-1642065634_1024.jpg
Từ khóa: lãnh đạo, lãnh đạo việt nam, nghĩ gì, Xã hội

Con người luôn đứng núi này trông núi nọ. Có cái này lại sợ cái khác sẽ ngon hơn. Thực ra chúng ta không thể biết được nếu không phải những con người này thì liệu còn ai tốt hơn. Lại càng không thể biết nếu không phải thể chế này thì thể chế khác thì sẽ như thế nào? Có những thứ đã là lịch sử và trách nhiệm của chúng ta là cải tiến tốt hơn mỗi ngày.

Về chính trị Việt Nam, có hai thứ hay bị mang ra đánh giá là những con người cụ thể và thể chế. Có những quan điểm cho rằng con người Việt Nam không suất sắc, lãnh đạo Việt Nam kém. Có những quan điểm lại cho rằng thể chế chính trị ở Việt Nam không ổn, là khác biệt so với thế giới. Thế nhưng ổn hay không phải đánh giá dựa trên tiêu chí nào?

Hiện nay Việt Nam vẫn luôn đạt vào top phát triển kinh tế trong khu vực và thế giới. Chính trị ổn định, an ninh đảm bảo, kinh tế phát triển. Điều đó khẳng định tính phù hợp giữa phương thức quản lý sản xuất và lực lượng sản xuất.

Chính phủ cũng thể hiện những bộ mặt tích cực khi theo khá sát diễn biến xã hội, có những điều chỉnh tương đối kịp thời các sự vụ lớn. Nhìn chung tôi đánh giá tương đối tích cực.

Trả lời

Con người luôn đứng núi này trông núi nọ. Có cái này lại sợ cái khác sẽ ngon hơn. Thực ra chúng ta không thể biết được nếu không phải những con người này thì liệu còn ai tốt hơn. Lại càng không thể biết nếu không phải thể chế này thì thể chế khác thì sẽ như thế nào? Có những thứ đã là lịch sử và trách nhiệm của chúng ta là cải tiến tốt hơn mỗi ngày.

Về chính trị Việt Nam, có hai thứ hay bị mang ra đánh giá là những con người cụ thể và thể chế. Có những quan điểm cho rằng con người Việt Nam không suất sắc, lãnh đạo Việt Nam kém. Có những quan điểm lại cho rằng thể chế chính trị ở Việt Nam không ổn, là khác biệt so với thế giới. Thế nhưng ổn hay không phải đánh giá dựa trên tiêu chí nào?

Hiện nay Việt Nam vẫn luôn đạt vào top phát triển kinh tế trong khu vực và thế giới. Chính trị ổn định, an ninh đảm bảo, kinh tế phát triển. Điều đó khẳng định tính phù hợp giữa phương thức quản lý sản xuất và lực lượng sản xuất.

Chính phủ cũng thể hiện những bộ mặt tích cực khi theo khá sát diễn biến xã hội, có những điều chỉnh tương đối kịp thời các sự vụ lớn. Nhìn chung tôi đánh giá tương đối tích cực.

Câu hỏi hay nhưng khó trả lời quá bạn ơi! MÌnh chỉ thấy trong thời các bác, đất nước đang có những thay đổi tích cực.

Theo báo cáo của Brand Finance, năm 2020 Việt Nam là quốc gia có mức tăng trưởng thương hiệu quốc gia nhanh nhất thế giới, nhờ đó Việt Nam đã tăng hạng 9 bậc lên vị trí thứ 33 trong Top 100 thương hiệu quốc gia giá trị nhất thế giới.

Việt Nam cũng là quốc gia duy nhất trong khối ASEAN được nâng hạng trong bảng xếp hạng quyền lực mềm toàn cầu từ 50/60 lên 47/105 quốc gia được xếp hạng.

Thật tự hào đúng không các bạn!

Ngày càng tiến bộ hơn