Vùng trồng lúa gạo chủ yếu trên thế giới?

Từ khóa: trồng lúa gạo, Hỏi xoáy Đáp hay
Châu Á

Trả lời

Châu Á
châu á
Châu Á
Châu Á