1. An ninh mạng

Luật an ninh mạng

Luật an ninh mạng ra đời chỉ nằm trên giấy hay vẫn còn lỏng lẻo?

Từ khi luật an ninh mạng ra đời, chúng ta dễ dàng thấy rằng dư luận đã nổ ra nhiều luồn ý kiến. Có một bộ phận cho rằng luật an ninh mạng sẽ xâm chiếm đời tư hoặc làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Tuy nhiên khi quốc hội ấn nút thông qua thì cũng từ đó, luật an ninh mạng ra đời đã đem lại nhiều điều đáng suy ngẫm với các lợi ích thiết thực. Luật an ninh mạng ra đời đã xử lí nhiều vụ tung tin giả, bôi xấu chính quyền, tuy nhiên, đó chỉ là con số ít ỏi trên mặt giấy. Còn quá nhiều trang mang tính kích động, nhiều báo mạng vẫn còn tha hồ giật tít, câu view cho dù những điều họ viết ra luôn không đủ chứng cứ, sai lệch sự thật.

Vậy nên, cần có sự vào cuộc nhanh chóng và nghiêm khắc của luật an ninh mạng để phát huy rõ tác dụng và lợi ích thực sự của luật khi ra đời.

Từ khóa: An ninh mạng
Bạn là số ít người ca ngợi luật ANM đó. Điều đó là hết sức tự nhiên, vì đây là một luật rất mới, và đề xuất các biện pháp quản lý, kiểm soát tại một môi trường vốn quá tự do, mất kiểm soát như trên KGM vừa qua. Con người đều muốn tự do, không muốn bị quản lý. Vậy nhưng tự do đúng là tự do trong khuôn khổ. Dĩ nhiên cái khuôn khổ đó có phù hợp với thực tiễn thực tế hay không thì vẫn cần phải cập nhật và thay đổi thường xuyên. Thế nhưng trước mắt tạm thời mọi người có thể hiểu, luật ANM khiến mọi người phải chịu trách nhiệm trên môi trường mạng, mọi bình luận, like share đều phải có trách nhiệm.

Trả lời

Bạn là số ít người ca ngợi luật ANM đó. Điều đó là hết sức tự nhiên, vì đây là một luật rất mới, và đề xuất các biện pháp quản lý, kiểm soát tại một môi trường vốn quá tự do, mất kiểm soát như trên KGM vừa qua. Con người đều muốn tự do, không muốn bị quản lý. Vậy nhưng tự do đúng là tự do trong khuôn khổ. Dĩ nhiên cái khuôn khổ đó có phù hợp với thực tiễn thực tế hay không thì vẫn cần phải cập nhật và thay đổi thường xuyên. Thế nhưng trước mắt tạm thời mọi người có thể hiểu, luật ANM khiến mọi người phải chịu trách nhiệm trên môi trường mạng, mọi bình luận, like share đều phải có trách nhiệm.