Luật an ninh mạng có khả thi?

  1. An ninh mạng

Luật an ninh mạng có khả thi khi mà chính ngay các trang báo nổi tiếng vẫn chuyên giật dây câu tít bôi đen sự thật?

Từ khóa: 

luật an ninh mạng

,

giật tít

,

khả thi

,

báo mạng

,

xử phạt

,

an ninh mạng

Sắp tới có quy hoạch báo chí và quy định siết chặt hơn về các loại báo và vai trò thông tin, đưa tin ntn của Bộ Thông Tin truyền thông.

Mình nghĩ tới lúc đó nội dung báo chí sẽ tốt hơn, bớt xàm kiểu mxh hơn

Trả lời

Sắp tới có quy hoạch báo chí và quy định siết chặt hơn về các loại báo và vai trò thông tin, đưa tin ntn của Bộ Thông Tin truyền thông.

Mình nghĩ tới lúc đó nội dung báo chí sẽ tốt hơn, bớt xàm kiểu mxh hơn