1. Hỏi xoáy Đáp hay

Con gì càng lớn càng nhỏ?

Từ khóa: Hỏi xoáy Đáp hay
Người

Trả lời

Người
con cua
Còng