Con người có thể kết hợp với các loài động vật để tạo ra loài mới được không?

  1. Khoa học

Con người chúng ta có thể sinh sản với động vật để tạo ra một phiên bản mới không? Tại sao ?

Từ khóa: 

công nghệ gen

,

khoa học

Sinh vật đa phần có cơ chế Cách ly sinh sản. Đảm bảo sinh vật sẽ ko giao phối, hoặc giao phối thì ko thụ tinh và thụ tinh thì cũng ko thể phát triển hoặc bị vô sinh. Nó đảm bảo cho tính toàn vẹn và ổn định của loài.

Giữa các loài động vật đã hiếm gặp, chỉ 1 vài trường hợp có thể sinh con non nhưng nó cũng vô sinh như con La. Nên con người chắc chắn sẽ khó có chuyện lai với động vật khác để tạo ra giống mới được. Còn biến đổi gen như X-(wo)men thì chỉ có mở mạng lên xem nhé 😂😂

Trả lời

Sinh vật đa phần có cơ chế Cách ly sinh sản. Đảm bảo sinh vật sẽ ko giao phối, hoặc giao phối thì ko thụ tinh và thụ tinh thì cũng ko thể phát triển hoặc bị vô sinh. Nó đảm bảo cho tính toàn vẹn và ổn định của loài.

Giữa các loài động vật đã hiếm gặp, chỉ 1 vài trường hợp có thể sinh con non nhưng nó cũng vô sinh như con La. Nên con người chắc chắn sẽ khó có chuyện lai với động vật khác để tạo ra giống mới được. Còn biến đổi gen như X-(wo)men thì chỉ có mở mạng lên xem nhé 😂😂