Làm gì khi cái tôi của bạn trai quá cao?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

Có thể bạn đã áp đặt, mong đợi ở bạn trai quá nhiều rồi mà bạn không nhận ra ấy! Chàng trai có cảm giác yêu với bạn 4/10 điểm thì anh ta chắc chắn không thể đối xử bạn ở mức 9/10 như bạn mong đợi được đâu! Hình như bạn có đặt câu hỏi trước đó rồi! Trong câu hỏi đó, bạn có vẻ thích anh ta trước, mối quan hệ của bạn hơi căng ở chỗ là bạn đã phụ thuộc tình cảm của anh ta quá sớm trong khi anh ta chưa có gì với bạn cả.

Bạn nên giảm sự mong đợi xuống và tập trung vào cuộc sống của mình, bớt nghĩ về anh ta thì sẽ tốt hơn.

Trả lời

Có thể bạn đã áp đặt, mong đợi ở bạn trai quá nhiều rồi mà bạn không nhận ra ấy! Chàng trai có cảm giác yêu với bạn 4/10 điểm thì anh ta chắc chắn không thể đối xử bạn ở mức 9/10 như bạn mong đợi được đâu! Hình như bạn có đặt câu hỏi trước đó rồi! Trong câu hỏi đó, bạn có vẻ thích anh ta trước, mối quan hệ của bạn hơi căng ở chỗ là bạn đã phụ thuộc tình cảm của anh ta quá sớm trong khi anh ta chưa có gì với bạn cả.

Bạn nên giảm sự mong đợi xuống và tập trung vào cuộc sống của mình, bớt nghĩ về anh ta thì sẽ tốt hơn.

Ko lm gì với a ta cả, tập chung và sự nghiệp của mình, nếu a ta yêu bạn, a ta sẽ tìm cách hiểu bạn. Còn ko thì chúc mừng bạn.