Con người có thể quan hệ tình dục trong không gian được không?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

tình dục

,

sex

,

khoa học

Khi các cơ quan không gian cân nhắc việc cử phi hành đoàn thực hiện các sứ mệnh dài ngày lên Mặt trăng hoặc sao Hỏa, họ phải đối mặt với các khía cạnh xã hội của các chuyến đi như vậy. Một số khía cạnh, chẳng hạn như vệ sinh cá nhân hoặc nghi lễ xã hội, có thể được điều chỉnh khá dễ dàng. Một trong những khía cạnh đó gần như chắc chắn sẽ là tình dục. Cho dù mọi người có đang sinh sản hay không, người ta thường chấp nhận rằng ai đó, ở đâu đó, sẽ quan hệ tình dục trong không gian.

Trên thực tế, hầu hết các câu hỏi mà các phi hành gia đặt ra tập trung vào các khía cạnh cá nhân hơn của việc khám phá không gian. Thông thường, họ không được hỏi thẳng thắn về tình dục, mặc dù họ nhận được câu hỏi “làm thế nào để bạn đi vệ sinh trong không gian?”. Nhưng, mọi người muốn biết: đã có ai “quan hệ” trong điều kiện trọng lực thấp hay không trọng lực chưa? Có rất nhiều suy đoán về việc liệu hai người có quan hệ tình dục trong không gian hay không, nhưng cho đến nay vẫn chưa ai hiểu được điều đó. Tuy nhiên, (hoặc, nếu họ có, thì không ai nói cả.) Đó chắc chắn không phải là một phần của khóa đào tạo phi hành gia của họ (hoặc nếu có, đó là một bí mật được giữ kín). Tuy nhiên, khi con người dấn thân vào những sứ mệnh kéo dài hàng tháng và hàng năm đó, tình dục trong không gian sẽ xảy ra. Con người suy cho cùng cũng là con người, dù là “ngoài kia”.

https://cdn.noron.vn/2021/03/15/181381472910341746-1615793248.jpg

#Sex #Quan_hệ_tình_dục #không_gian #Tình_dục #EnterKnow #Fields

Trả lời

Khi các cơ quan không gian cân nhắc việc cử phi hành đoàn thực hiện các sứ mệnh dài ngày lên Mặt trăng hoặc sao Hỏa, họ phải đối mặt với các khía cạnh xã hội của các chuyến đi như vậy. Một số khía cạnh, chẳng hạn như vệ sinh cá nhân hoặc nghi lễ xã hội, có thể được điều chỉnh khá dễ dàng. Một trong những khía cạnh đó gần như chắc chắn sẽ là tình dục. Cho dù mọi người có đang sinh sản hay không, người ta thường chấp nhận rằng ai đó, ở đâu đó, sẽ quan hệ tình dục trong không gian.

Trên thực tế, hầu hết các câu hỏi mà các phi hành gia đặt ra tập trung vào các khía cạnh cá nhân hơn của việc khám phá không gian. Thông thường, họ không được hỏi thẳng thắn về tình dục, mặc dù họ nhận được câu hỏi “làm thế nào để bạn đi vệ sinh trong không gian?”. Nhưng, mọi người muốn biết: đã có ai “quan hệ” trong điều kiện trọng lực thấp hay không trọng lực chưa? Có rất nhiều suy đoán về việc liệu hai người có quan hệ tình dục trong không gian hay không, nhưng cho đến nay vẫn chưa ai hiểu được điều đó. Tuy nhiên, (hoặc, nếu họ có, thì không ai nói cả.) Đó chắc chắn không phải là một phần của khóa đào tạo phi hành gia của họ (hoặc nếu có, đó là một bí mật được giữ kín). Tuy nhiên, khi con người dấn thân vào những sứ mệnh kéo dài hàng tháng và hàng năm đó, tình dục trong không gian sẽ xảy ra. Con người suy cho cùng cũng là con người, dù là “ngoài kia”.

https://cdn.noron.vn/2021/03/15/181381472910341746-1615793248.jpg

#Sex #Quan_hệ_tình_dục #không_gian #Tình_dục #EnterKnow #Fields