Cuốn sách nào mà cảm giác cả thế giới đều đọc trừ bạn?

  1. Sách

Cuốn Nhà giả kim thì siêu nổi tiếng, mà mình chưa đọc và cũng ko có ý định đọc @@ Đối với các bạn thì sao?

Từ khóa: 

sách

tôi chỉ có vài cuốn sách mà tôi biết rằng cả thế giới chưa đọc chỉ có mỗi mình tôi dám liều mạng đọc mà thôi.

Trả lời

tôi chỉ có vài cuốn sách mà tôi biết rằng cả thế giới chưa đọc chỉ có mỗi mình tôi dám liều mạng đọc mà thôi.

Đắc nhân tâm - mua về cách đây 6 năm, đọc 2 trang không ngấm nổi giờ xếp đâu đó trong đống sách.
Nhà giả kim - bạn bè khen hay, nhưng đọc lướt thấy cũng kp kiểu của mình nên cũng chưa mua. Sẽ xem xét.
Tôi tài giỏi - bạn cũng thế - cuốn này thì định mua mà lúc ý còn hs, hoàn cảnh vch k đủ tiền mua, đến sau này lên đh thì hết ý định mua luôn. 
Mình là cuốn Đắc Nhân Tâm. Thấy cuốn này rất nổi tiếng, nhưng có vẻ mình chỉ hợp với sách khoa học do ng Tây viết, chứ mấy sách dạy khôn thì mình vẫn tin là ng Á Đông khôn hơn tụi Tây về khoản khôn vặt hay đối nhân xử thế nhiều. Nên có làm chung vs tây thì họa may mình xem, chứ giờ thì chưa :))