Con trai chỉ "cảm hứng" khi người con gái đó là người họ yêu hay là bất cứ cô gái nào họ thấy ok?

  1. Tình dục

  2. Giới tính

Từ khóa: 

tình dục

,

giới tính

Thấy gái mà ko "lên" là buê-đuê, nhá.

Chỉ là bản năng "lên" nhưng lý trí có kiềm giữ đc tay chân đừng có làm việc ko phù hợp hay ko thôi.

Trai tốt hay tệ nằm ở chỗ đó. :D

Trả lời

Thấy gái mà ko "lên" là buê-đuê, nhá.

Chỉ là bản năng "lên" nhưng lý trí có kiềm giữ đc tay chân đừng có làm việc ko phù hợp hay ko thôi.

Trai tốt hay tệ nằm ở chỗ đó. :D