Không biết ai đã từng bị dao đâm bụng chưa, cảm giác như thế nào?

  1. Sức khoẻ

Từ khóa: 

sức khoẻ

Câu trả lời là lúc mới đâm vào thì đau, sau đó cảm thấy hơi mát chỗ bị đâm, tiếp theo thấy lạnh và mệt mỏi muốn ngủ. Nếu lâu không cầm máu được thì mệt rồi đi luôn.

Trả lời

Câu trả lời là lúc mới đâm vào thì đau, sau đó cảm thấy hơi mát chỗ bị đâm, tiếp theo thấy lạnh và mệt mỏi muốn ngủ. Nếu lâu không cầm máu được thì mệt rồi đi luôn.

Sao bạn hỏi những câu hỏi đáng sợ vậy 🤒 Hết bắn súng lại đến dao. Bạn đang gặp chuyện buồn gì trong cuộc sống hay sao?

mình chưa nhưng tưởng tượng là lúc đầu nhói 1 cái đau, sau đó là không đau nữa mà kiểu thốn thốn, rồi choáng........