Con trai có quan trọng khả năng tài chính của con gái khi tìm một mối quan hệ nghiêm túc?

  1. Tình yêu

  2. Phong cách sống

Các bạn nam có quan trọng việc con gái giàu hay không, biết kiếm tiền hay không không?

Từ khóa: 

tình yêu

,

phong cách sống

Là một người con trai, mình thấy là chắc chắn rồi =))) muốn lo cho người con gái mình yêu thì phải có kinh tế chứ bạn.

Trả lời

Là một người con trai, mình thấy là chắc chắn rồi =))) muốn lo cho người con gái mình yêu thì phải có kinh tế chứ bạn.