Cuộc sống có cần hình mẫu?

  1. Phong cách sống

Cuộc sống cũng như công việc hay tình yêu có cần thứ gọi là ...mẫu hay không
Từ khóa: 

cuộc sống

,

hình mẫu

,

phong cách sống

tất nhiên là có và nó còn rất quan trọng nếu bạn không có 1 hình mẫu lý tưởng cho bất kì việc gì thì nó rất mờ mịt khó định hình dẫn tới lòng vòng
Trả lời
tất nhiên là có và nó còn rất quan trọng nếu bạn không có 1 hình mẫu lý tưởng cho bất kì việc gì thì nó rất mờ mịt khó định hình dẫn tới lòng vòng

Hôm qua mình vừa trả lời một câu có chủ đề tương tự, bạn vào xem thế nào nhé

Cuộc sống không cần hình mẫu, hình mẫu sẽ tự tạo ra trong quá trình của cuộc sống và từ đó phải điều chỉnh cuộc sống để phù hợp