Tại sao gọi là vít tự khoan?

  1. Kiến thức chung

Có phải vít này dùng máy khoan để đóng nên gọi như vậy không?

Từ khóa: 

vít tự khoan

,

kiến thức chung

Vít bình thường cần tạo lỗ để lắp đặt vít vào.

Vít tự khoan có sẵn đầu khoan, nên ko cần khoan lỗ trước mà dùng chính vít trực tiếp khoan vào các cấu kiện khác, vừa khoan vừa lắp đặt. Thường dùng lắp đặt các vật liệu cứng như sắt thép.

Cũng cần phân biệt với vít cấy, cũng dạng ko cần tạo lỗ trước nhưng vít cấy là vặn trực tiếp vào vật liệu, nó sẽ ép vật liệu ra và tạo thành lỗ, trong quá trình đó ko tạo ra dăm (phoi). Vít tự khoan thì tạo ra dăm. Vít cấy thường bắt vào vật liệu mềm, dẻo như gỗ.

Trả lời

Vít bình thường cần tạo lỗ để lắp đặt vít vào.

Vít tự khoan có sẵn đầu khoan, nên ko cần khoan lỗ trước mà dùng chính vít trực tiếp khoan vào các cấu kiện khác, vừa khoan vừa lắp đặt. Thường dùng lắp đặt các vật liệu cứng như sắt thép.

Cũng cần phân biệt với vít cấy, cũng dạng ko cần tạo lỗ trước nhưng vít cấy là vặn trực tiếp vào vật liệu, nó sẽ ép vật liệu ra và tạo thành lỗ, trong quá trình đó ko tạo ra dăm (phoi). Vít tự khoan thì tạo ra dăm. Vít cấy thường bắt vào vật liệu mềm, dẻo như gỗ.