1. Lịch sử

Cuộc trò chuyện giữa vua Quang Trung và sứ Triều Tiên?

Lúc đi ăn sinh nhật Càn Long tại lễ Bát tuần khánh thọ năm 1790, vua Quang Trung gặp chánh sứ Hoành Nhân Điểm có thắc mắc:

-Quý quốc có lệ đích thân nhà vua sang chầu thiên tử hay không?

Chánh sứ đáp:

-Annyeong-haseyo. Nước Đông chúng tôi từ khi mở nước đến nay không có lệ đó. 

Quang Trung chia sẻ:

-Nước Nam từ xưa đến nay cũng không có lệ này. Thế nhưng quả nhân vì ơn lớn như trời cao đất dày của hoàng thượng nên mới thành kính mà qua chiêm cận là việc xưa nay chưa từng có. Vượt đường sá xa xôi hiểm trở hơn vạn dặm, việc phi thường lẽ nào không báo đáp bằng việc chẳng bình thường. 

Lại hỏi tiếp:

-Đường từ quý quốc tới đây xa bao nhiêu?

Chánh sứ K-Pop cười:

-Oppa à. Từ kinh đô nước tôi theo đường bộ đi về phía nam tới biên giới Phủ Sơn hơn 1000 dặm. Từ Phủ Sơn theo đường biển tới đảo Đối Mã 770 dặm. Từ đảo Đối Mã theo đường biển đến Xích Gian Quan thêm 1070 dặm. Từ Xích Gian Quan theo đường biển đến Điến Phố 1450 dặm. Từ Điến Phố đi đường bộ đến cửa Giang Hộ 1310 dặm nữa.

Từ khóa: tây sơn, việt nam, triều tiên, quang trung, hàn quốc, lịch sử

Dạo này bác viết nhiều về Quang Trung nhỉ

Trả lời

Dạo này bác viết nhiều về Quang Trung nhỉ

Có đoạn vậy thôi ak?

Oppa à sao nghe nó lãng mạn thế anh 😂

e không nghĩ là Quang Trung thật đi sứ nhà Thanh đâu