Đã bao giờ bạn tự hỏi "có phải mình đã sống cuộc đời của người khác quá lâu r"?

  1. Phong cách sống

Đã bao giờ bạn tự hỏi "có phải mình đã sống cuộc đời của người khác quá lâu r" ? Bh đã đến lúc chọn cuộc sống của riêng mình và ngừng quan tâm đến cái nhìn của người khác ❤
Từ khóa: 

cuộc đời

,

phong cách sống

Bạn là ai mới được,cái gì mới là bạn,người khác ở đây là ai.Liệu cơ thể này,bộ não này hay linh hồn này mới là bạn thực sự ...

Trả lời

Bạn là ai mới được,cái gì mới là bạn,người khác ở đây là ai.Liệu cơ thể này,bộ não này hay linh hồn này mới là bạn thực sự ...

Đúng