Đa dạng hóa đề xuất khi Youtube gợi ý nội dung lặp đi lặp lại?

Mình hay nghe nhạc trên youtube nhưng thuật toán Yotube khiến vài bài được gợi ý lặp đi lặp lại, có khi thành 1 vòng tuần hoàn, và mình không hề muốn như vậy

Từ khóa: youtube, goi y, de xuat, Truyền thông đa phương tiện

Đề xuất (Recommendations) của youtube nhằm mục đích giúp người dùng tìm thấy những nội dung chất lượng cao theo đúng nhu cầu của bản thân bạn.

Theo rule của youtube thì cách đơn giản nhất là bạn nhấp vào nút Thích (Like) hay Không thích (Dislike) thao tác này sẽ giúp bạn nhận ra với videoo nào. Nội dung bị lặp lại có khi do bạn bấm vào Không đề xuất kênh này (Don't recommend channel).

Mình đoán bạn giới hạn recommend nên mới có thể gặp tình trạng trên chứ mỗi phút trôi qua có tận hơn 500 giờ video được đăng tải trên Youtube.

Trả lời

Đề xuất (Recommendations) của youtube nhằm mục đích giúp người dùng tìm thấy những nội dung chất lượng cao theo đúng nhu cầu của bản thân bạn.

Theo rule của youtube thì cách đơn giản nhất là bạn nhấp vào nút Thích (Like) hay Không thích (Dislike) thao tác này sẽ giúp bạn nhận ra với videoo nào. Nội dung bị lặp lại có khi do bạn bấm vào Không đề xuất kênh này (Don't recommend channel).

Mình đoán bạn giới hạn recommend nên mới có thể gặp tình trạng trên chứ mỗi phút trôi qua có tận hơn 500 giờ video được đăng tải trên Youtube.

đúng vậy, mình cũng hay nghe trên youtube và có khi 1 bài lặp lại tới 3 lần. Mong youtube có thể đề xuất ra những bài tránh bị trùng lặp như vậy, sẽ thú vụ hơn cho người dùng.