Dảk bủh lmao là gì thế?

  1. Phong cách sống

Giờ lướt fb toàn thấy đầy mấy bạn trẻ từ này, dùng khắp nơi chả cần ngữ cảnh gì cả mà mình hoang mang 😅 Có nghĩa là gì và dùng trường hợp nào thế??

Từ khóa: 

phong cách sống

LMAO = Laugh My Ass Off = cười tụt l*n, cười ỉ*

Bủh = Bruh đây là từ lóng của "bro". Từ này dùng để thể hiện cảm xúc chán nản với những hành động ngốc ngếch, gây bối rối. Mình thấy từ này tương đồng với "cạn lời", "cạn ngôn", "Sa mạc lời", "hạn hán lời" (đó là mình nghĩ thôi, còn đúng không, thì mình không biết )

Dảk = dark

Trả lời

LMAO = Laugh My Ass Off = cười tụt l*n, cười ỉ*

Bủh = Bruh đây là từ lóng của "bro". Từ này dùng để thể hiện cảm xúc chán nản với những hành động ngốc ngếch, gây bối rối. Mình thấy từ này tương đồng với "cạn lời", "cạn ngôn", "Sa mạc lời", "hạn hán lời" (đó là mình nghĩ thôi, còn đúng không, thì mình không biết )

Dảk = dark