1. Marketing

Danh sách các công cụ Marketing hayList công cụ marketing để hỗ trợ anh em có cơ sở vững chắc thực hiện chiến lược Marketing nhé:
1. Trước hết cần có web, landing page:
- ezimar.me/abots
- wix.com/about,
- slimweb.vn/v2/themes

2. Phần mềm nuôi nick, seeding bán hàng: ATP software, All in One

3. Thống kê và phân tích trang Web:
- analytics.google.com,
- google.com/webmasters/tools,
- moz.com

4. Các công cụ phân tích từ khóa:
- ads.google.com,
- keywordTool.io,
- keywordshitter.com

5. Kiểm tra thứ hạng của từ khóa:
- Gwebbot.com
- searchenginegenie.com
- gobranding.com.vn

6. Sáng tạo nội dung:
- Quora.com: thăm dò nhu cầu người dùng
- Google Trend: Sáng tạo nội dung theo xu hướng
- Portent’s Content Idea Generator: Sáng tạo nội dung theo nguyên tắc mạng lưới

7. Các công cụ nghiên cứu Backlink: SEO SpyGlass, Traffic Travis

8. Phân tích và quản lý Truyền thông xã hội: hootsuite.com, tweetreach.com, lithium.com

9. Tiếp thị bằng Thư điện tử: NinjaMailPro.com, Mailchimp.com

10. Các công cụ khảo sát: trends.google.com, surveymonkey.com


Từ khóa: marketing