Công cụ tra cứu mã định danh cá nhân

  1. Công nghệ thông tin

  2. Du lịch

  3. Chuyển đổi số

  4. Xã hội

Nhân việc hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam bị vài nước từ chối vì thiếu thông tin nơi sinh, mình tạo công cụ online để tra cứu thông tin nơi sinh và một vài thông tin cơ bản từ mã số định danh cá nhân, vốn được in theo hộ chiếu.

Dùng thử tại:

Từ khóa: 

mã định danh cá nhân

,

căn cước

,

hộ chiếu

,

công nghệ thông tin

,

du lịch

,

chuyển đổi số

,

xã hội