Đảo Bạch Long Vĩ nằm ở đâu?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Vùng biển nào của Việt Nam?
Từ khóa: 

đảo bạch long vĩ

,

hỏi xoáy đáp hay

Nằm ở vịnh Bắc Bộ, thuộc thành phố Hải Phòng
Trả lời
Nằm ở vịnh Bắc Bộ, thuộc thành phố Hải Phòng