Đất nước nào là cha đẻ của bóng đá?

  1. Lịch sử

  2. Thể thao

Trước giờ e thấy CĐV của Anh hay hát Football Coming home. Nhưng lại thấy ngta bảo Trung Quốc mới là nơi phát minh ra bóng đá. Vậy đâu là nơi phát minh ra bóng đá

Từ khóa: 

bóng đá

,

lịch sử

,

thể thao

Trong lịch sử, có nhiều môn thể thao tương tự như bóng đá đã ra đời. Nhưng phải đến khi người Anh đặt ra các tiêu chuẩn, luật lệ thì mới có bóng đá hiện đại.
Môn bóng đá mà "Trung Quốc phát minh" thật ra là một môn giống tung cầu, nó chỉ gọi là có nét giống bóng đá thôi. Và cùng thời điểm đo các dân tộc khác trên thế giới cũng có những môn gần giống.
Trả lời
Trong lịch sử, có nhiều môn thể thao tương tự như bóng đá đã ra đời. Nhưng phải đến khi người Anh đặt ra các tiêu chuẩn, luật lệ thì mới có bóng đá hiện đại.
Môn bóng đá mà "Trung Quốc phát minh" thật ra là một môn giống tung cầu, nó chỉ gọi là có nét giống bóng đá thôi. Và cùng thời điểm đo các dân tộc khác trên thế giới cũng có những môn gần giống.