Đâu là những kỹ năng mà người trẻ tuổi dưới 30 thường không được dạy nhưng bạn nghĩ là vô cùng quan trọng và cần thiết?

  1. Kỹ năng mềm

Từ khóa: 

kỹ năng

,

kỹ năng sống

,

người trẻ tuổi

,

giáo dục

,

kinh nghiệm sống

,

kỹ năng mềm

Mình nghĩ đó là kĩ năng thuyết trình .

Tầm quan trọng của nó thì không cần bàn cãi . Nhưng trên thực kĩ năng này không được đào tạo một cách kĩ càng , hầu hết càng kĩ năng đều xuất phát từ sự trải nghiệm nên có sự khác biệt so rệt giữa người với người.

Trả lời

Mình nghĩ đó là kĩ năng thuyết trình .

Tầm quan trọng của nó thì không cần bàn cãi . Nhưng trên thực kĩ năng này không được đào tạo một cách kĩ càng , hầu hết càng kĩ năng đều xuất phát từ sự trải nghiệm nên có sự khác biệt so rệt giữa người với người.